newmember
  • Thành
  • Dr
  • Trần Đại
  • Thanh
  • Tuấn
  • Ngọc
  • Phạm
  • DAU
  • Ni
  • jim
Tính năng ghép cặp tự động là gì?

Tính năng ghép cặp tự động là một tính năng mới nhằm tìm ra các thành viên phù hợp với bạn trên hentocdo.vn. Để sử dụng tính năng này bạn thực hiện các bước sau:

 

 Bước 1: Bắt buộc làm bài “Trắc nghiệm tình yêu”

Để làm “Trắc nghiệm tình yêu” mới bạn đăng nhập và nhìn vào thanh công cụ bên trái

 

 

 Bước 2: Sau khi hoàn thành 100% bài trắc nghiệm các bạn click mục “Ghép tự động” tại thanh công cụ bên trái để xem các hồ sơ phù hợp với bạn

 

 

Các bạn cần thường xuyên cập nhật kết quả ghép mới bằng cách click vào nút "Xem kết quả mới".

 

 

Lưu cảm nhận
0